Show vulnerabilities with patch / with exploit
15 January 2020

Přehled úterních záplat Microsoft pro leden 2020


Přehled úterních záplat Microsoft pro leden 2020

Včera Microsoft vydal bezpečnostní záplaty pro celkem 49 zranitelností. Speciální pozornost byla věnována zranitelnosti v implementaci CryptoAPI pro Windows, uvedenou jako SB2020011424 (CVE-2020-0601), jelikož média těsně před počátečním uvolněním opravy začaly spekulovat o jejím dopadu. Další zájem byl také způsoben organizací, která tuto chybu zabezpečení oznámila společnosti Microsoft: NSA (!).

Všech 49 zranitelností bylo sloučeno do 26 bezpečnostních bulletinů podle zranitelných komponentů a vydáno společností Cybersecurity Help. Pro každou zranitelnost přiřazujeme úroveň rizika na základě naší primární analýzy.

11 zranitelností bylo hodnoceno jako vysoce kritické, 6 zranitelností jako střední a 32 zranitelnostem bylo přiřazeno nízké riziko.

18 zranitelností lze zneužít se vzdáleným přístupem, 30 zranitelností lokálně a 1 zranitelnost vyžaduje fyzický přístup k systému.

Většina opravených chyb (27 z 49) se týká přetečení bufferu. 10 zranitelností bylo způsobeno nesprávným ověřením vstupu a 4 zranitelnosti se týkají správy oprávnění, jak je ukázáno níže:

Níže je tabulka se seznamem všech zranitelností, které společnost Microsoft opravila v lednu 2020.

Software Závažnost CVE/CVSS Známé využití
SB2020011449: Obejití bezpečnostních omezení v Microsoft Windows (1)
Windows
Windows Server
Nízká CVE-2020-0644
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011448: Odmítnutí služby při zpracování pevných odkazů v Microsoft Windows (1)
Windows
Windows Server
Nízká CVE-2020-0616
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011447: Eskalace oprávnění pomocí symbolických odkazů v Microsft Windows (1)
Windows
Windows Server
Nízká CVE-2020-0635
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011446: Obejití bezpečnostních omezení ve Windows 10 (1)
Windows
Windows Server
Nízká CVE-2020-0621
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011444: Eskalace oprávnění ve Windows Media Service (1)
Windows
Windows Server
Nízká CVE-2020-0641
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011443: Eskalace oprávnění v Microsoft Update Notification Manager (1)
Windows
Windows Server
Nízká CVE-2020-0638
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011442: Vzdálené spuštení kódu v Microsoft Excel (3)
Microsoft Office
Microsoft Excel
Microsoft Office for Mac
Vysoká CVE-2020-0650
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0651
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0653
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011441: Eskalace oprávnění v Microsoft Windows Subsystem for Linux (1)
Windows
Windows Server
Nízká CVE-2020-0636
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011440: Vzdálení spuštění kódu ve Windows Remote Desktop Client (1)
Windows
Windows Server
Střední CVE-2020-0611
CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011439: Zranitelnosti ve Windows Remote Desktop Gateway (RD Gateway) (3)
Windows Server Vysoká CVE-2020-0609
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0610
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0612
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011438: Zveřejnění informací v Microsoft Remote Desktop Web Access (1)
Windows Server Střední CVE-2020-0637
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011437: Odmítnutí služby v Microsoft Hyper-V (1)
Windows
Windows Server
Nízká CVE-2020-0617
CVSS:3.0/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011436: Zranitelnosti v Microsoft ASP.NET Core (2)
ASP.NET Core MVC Vysoká CVE-2020-0602
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0603
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011435: Zranitelnosti v Microsoft Windows Common Log File System Driver (3)
Windows
Windows Server
Nízká CVE-2020-0615
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0639
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0634
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011434: Několik eskalací oprávnění ve Windows Search Indexer (12)
Windows
Windows Server
Nízká CVE-2020-0614
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0613
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0623
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0633
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0632
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0631
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0630
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0629
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0628
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0627
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0626
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0625
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011432: Zranitelnosti v Microsoft .NET Framework and Core (3)
Microsoft .NET Framework
Microsoft .NET Core
Vysoká CVE-2020-0605
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0606
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0646
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011431: Eskalace oprávnění v Microsoft Cryptographic Services (1)
Windows
Windows Server
Nízká CVE-2020-0620
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011430: Vzdálení spuštění kódu v Microsoft Internet Explorer (1)
Microsoft Internet Explorer Střední CVE-2020-0640
CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011429: Spoofing útok v Microsoft Office Online (1)
Office Online Server Střední CVE-2020-0647
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011428: Vzdálení spuštění kódu v Microsoft Office (1)
Microsoft Office Vysoká CVE-2020-0652
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011427: Obejití bezpečnostních omezení v Microsoft OneDrive for Android (1)
Microsoft OneDrive for Android Nízká CVE-2020-0654
CVSS:3.0/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011426: XSS v Microsoft Dynamics 365 (On-Premise) (1)
Microsoft Dynamics 365 Field Service (on-premises) Nízká CVE-2020-0656
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011425: Zranitelnosti v Microsoft Graphics Components (2)
Windows
Windows Server
Nízká CVE-2020-0607
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0622
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011424: Spoofing útok v Microsoft Windows CryptoAPI (1)
Windows
Windows Server
Vysoká CVE-2020-0601
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011423: Zveřejnění informací v Microsoft Windows GDI+ (1)
Windows
Windows Server
Nízká CVE-2020-0643
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné
SB2020011422: Zranitelnosti v Microsoft Win32k (3)
Windows
Windows Server
Nízká CVE-2020-0642
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0608
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
CVE-2020-0624
CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Není dostupné

Přečíst všechny články

Poslední posty

Octopus Scanner malware kompromituje projekty s otevřeným zdrojovým kódem pro GitHub

Octopus Scanner malware kompromituje projekty s otevřeným zdrojovým kódem pro GitHub

1 June 2020
Přehled úterních záplat Microsoft pro leden 2020

Přehled úterních záplat Microsoft pro leden 2020

Microsoft vydal bezpečností záplaty pro 49 zranitelností a opravil vysoce nebezpečnou chybu spoofingu.
15 January 2020
Kybernetická špionážní kampaň Buhtrap využila nedávno opravený zero-day ve Windows

Kybernetická špionážní kampaň Buhtrap využila nedávno opravený zero-day ve Windows

Využití pro CVE-2019-1132 vytvořeno skupinou Buhtrap zavisí na objektech vyskakovacích oken.
12 July 2019