16 June 2016

Vzdálený ROOT v Cisco routrech

Vzdálený ROOT v Cisco routrech

Cisco včera uvolnilo kritický bezpečnostní bulletin, popisujcí zranitelnost vzdáleného spuštění kódu v Cisco RV110W Wireless-N VPN Firewall, Cisco RV130W Wireless-N Multifunction VPN Router a Cisco RV215W Wireless-N VPN Router.

Zranitelnost se nachází ve správě webového rozhraní a může být útočníkem zneužita k získání vzdálených root opravnění. Vzdálený neověřený útočník může poslat speciálně vytvořený HTTP požadavek webovému rozhraní zranitelného zařízení a spustit libovolný kód cílového systému s root-level oprávněními. Zranitelnost umožňuje útočníkovi získat přítup k lokální síti za routerem a provádt další útoky, jako zachytit veškěrý síťový provoz, zpřístupnit lokální síťové zdroje, atd.

Ve výchozím nastavení je správa webového rozhraní přístupná pouze z lokální sítě, nebo když je na zařízení povolené vzdálené řízení.

Chcete-li zjistit, zda je na zařízení povoleno vzdálené řízení, otevřete správu webového rozhraní pro toto zařízení a poté vyberte Basic Settings > Remote Management. Pokud je políčko Enable zaškrtnuto, vzdálené řízení je povoleno a Váš router je vzdáleně zneužitelný.

Cisco uvolní v průběhu čtvrtletí 2016 nový firmware k řešení této chyby:

  • Pro Cisco RV110W Wireless-N VPN Firewall, Release 1.2.1.7
  • Pro Cisco RV130W Wireless-N Multifunction VPN Router, Release 1.0.3.16
  • Pro Cisco RV215W Wireless-N VPN Router, Release 1.3.0.8

Jako náhradní řešení doporučujeme zakázat funkci vzdáleného řízení.

Přečíst všechny články

Poslední posty

334 zranitelností nultého dne bylo od roku 2006 využito během APT útoků

334 zranitelností nultého dne bylo od roku 2006 využito během APT útoků

Náš výzkum pokrývá chyby zabezpečení toho nejnebezpečnějšího druhu – ty, které nezná nikdo jiný než útočníci.
7 June 2017
WordPress zranitelnost v REST API je aktivně exploitována

WordPress zranitelnost v REST API je aktivně exploitována

Byl zaregistrován útok proti nezáplatovaným WordPress webům.
7 February 2017
Dostupný exploit pro 0day zranitelnost v Microsoft Windows

Dostupný exploit pro 0day zranitelnost v Microsoft Windows

Zranitelnost může být použita ke vzdálenému spuštění libovolného kódu ve zranitelném systému.

3 February 2017