IT infrastruktura služeb outsourcingu

Cybersecurity Help přináší vysoce profesionální IT služby outsourcingu a pomáhá vytvořit agilní a flexibilní obchodní model. Nabízíme profesionální IT služby outsourcingu a ujišťujeme se, že naši zákazníci dostávají tu nejlepší možnou podporu kvality. Pomůžeme Vám vytvořit účinnou a bezpečnou síťovou infrastrukturu vhodnou pro Vaše obchodní potřeby.

Oblasti expertizy:

Podporované technologie:

  • Virtualizace
  • Active Directory
  • Office 365 a cloudové služby
  • Microsoft Sharepoint
  • Networking: Cisco, Juniper, Mikrotik
  • Microsoft IIS, Apache, nginx, Tomcat
  • Microsoft SQL, Oracle MySQL, MongoDB
  • Microsoft Exchange, Exim, Courier MTA
  • Microsoft Windows, Debian Linux, RedHat Linux, CentOS, Slackware, FreeBSD

 


SMB balíček Podnikový balíček
Kontinuální monitorování 24x7

Kontinuální skenování zranitelností

Zaměstnanecké školení o povědomí bezpečnosti

Doba odezvy incidentu < 1 hodina < 1 hodina
Reakce na tickety Pracovní doba od 9:00 do 20:00 SEČ < 1 hodina
Správa zranitelností a záplat

Správa záloh

Upozorňovací služby

Počet serverů 2 < 12
Počet pracovních stanic < 20 < 100
IT konzultace* 20 hodina 80 hodina
Cena za hodinu v případě překročení limitu 1799 Kč 1799 Kč
Cena

24 999 Kč

za měsíc

99 999

za měsíc
Zkusit Zkusit
*Hodiny strávené IT konzultanty a administrátory při provádění požadovaných úkonů, odpovědí na tickety, podpory IT infrastruktury.

Stručný popis

Před poskytnutím jakýchkoliv služeb hovoříme s klientem a diskutujeme o všech obchodních potřebách a cílech. Veškeré služby jsou poskytovány na základě dohody o mlčenlivosti (NDA) a podle předem stanoveného akčního plánu. Pokud Vaše společnost nemá zavedené politiky pro správu IT infrastruktury, vytvoříme tyto politiky pro Vás a ujistíme se, že jsou dodržovány. 

Detailní popis

Kontinuální monitorování 24x7

Kontinuálně analyzujeme systémové protokoly k odhalení případné chyby či podezřelé aktivity. Jakmile je chyba zapsána, bude okamžitě zpracována a náš tým podpory obdrží upozornění. Určíme zdroj varování, důkladně jej prozkoumáme a navrhneme vhodná opatření k jeho odstranění.

Uděláme to nejlepší pro zmírnění možného ohrožení, způsobené systémovými nebo hardwarovými výpadky a zabráníme případné ztrátě dat. 

Kontinuální skenování zranitelností

Provádíme kontinuální vnitřní a vnější skenování zranitelností celé síťové infrastruktury. To nám umožňuje odhalit případné softwarové chyby, zastaralý a zranitelný software a přijmout vhodná opatření ke zmírnění rizik.

Kontinuální skenování zranitelností Vám pomáhá hladce rozjet business a nemusíte se starat o známé možné hrozby.

Zaměstnanecké školení o povědomí bezpečnosti

Tato služba je poskytována pouze pro podnikové zákazníky. Provádíme měsíčně školení o povědomí bezpečnosti pro zaměstnance. Během našeho webcastu Vaši zaměstnanci zjistí, jak používat manažery hesel, jak rozeznat phishingový útok a jak ochránit aktiva Vaši společnosti proti potenciálním hackerům.

Správa zranitelností a záplat

Neustále monitorujeme software instalovaný ve Vaší síti a aktualizujeme, jakmile jsou nové záplaty k dispozici. Záplatování je prováděno podle politiky správy záplat v pro Vás vyhovujícím čase. Nasazujeme záplaty využívajíc dostupný systém nebo manuálně, pokud nemůže být použita automatizace.

Správa záloh

Rozvíjíme a dodržujeme zálohovou politiku a ujišťujeme se, že máte nejnovější kopie všech nejdůležitějších souborů. Všechny zálohy jsou zašifrovány a uloženy na bezpečném místě podle implementovaného plánu obnovy po havárii.

Upozorňovací služby

Neprodleně Vás budeme informovat o jakékoliv vážné hrozbě Vaší IT infrastruktury nebo businessu a přijmeme veškerá možná opatření, aby se zabránilo škodám.


.